Tìm tập nghiệm (S ) của bất phương trình ((log _((1)(2)))( (x - 1) ) > (log _((1)(2)))( (5 - 2x) ) ).


Câu 3882 Nhận biết

Tìm tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x - 1} \right) > {\log _{\frac{1}{2}}}\left( {5 - 2x} \right)\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng kết quả:

${\log _a}f(x) > {\log _a}g(x) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f(x) > g(x)\,\,\,\,khi\,\,\,\,\,a > 1\\f(x) < g(x)\,\,\,\,\,khi\,\,\,\,\,0 < a < 1\end{array} \right.$ với \(f(x) > 0,g(x) > 0\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.