Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m ) để bất phương trình (4.(( (((log )_2)căn x ) )^2) + (log _2)x + m >= 0 ) nghiệm đúng với mọi giá trị (x thuộc [ (1;64) ] ).


Câu 3883 Vận dụng

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để bất phương trình \(4.{\left( {{{\log }_2}\sqrt x } \right)^2} + {\log _2}x + m \ge 0\) nghiệm đúng với mọi giá trị \(x \in \left[ {1;64} \right]\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đặt ẩn phụ đưa về bất phương trình đại số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.