Tập nghiệm của bất phương trình log( ((x^2) + 25) ) > log( (10x) ) là:


Câu 3885 Thông hiểu

Tập nghiệm của bất phương trình $\log\left( {{x^2} + 25} \right) > \log\left( {10x} \right)$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm điều kiện để hàm $\log f\left( x \right)$ có nghĩa là \(f\left( x \right) > 0;\;\log f(x) > \log g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.