Tập nghiệm của bất phương trình ((2^((x^2) - 4)) - 1).ln (x^2) < 0 là:


Câu 3886 Vận dụng

Tập nghiệm của bất phương trình $({2^{{x^2} - 4}} - 1).\ln {x^2} < 0$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.