Tập hợp nghiệm của bất phương trình (log _((1)(3)))( ((x^2) - 2x + 1) ) < (log _((1)(3)))( (x - 1) ) là:


Câu 3887 Nhận biết

Tập hợp nghiệm của bất phương trình ${\log _{\frac{1}{3}}}\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) < {\log _{\frac{1}{3}}}\left( {x - 1} \right)$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Nếu $a > 1:{\log _a}f(x) > {\log _a}g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$

+ Nếu $0 < a < 1:{\log _a}f(x) > {\log _a}g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.