Tìm tập hợp nghiệm S của bất phương trình: ((log _((pi )(4)))((x^2) + 1) < (log _((pi )(4)))(2x + 4) )


Câu 3890 Nhận biết

Tìm tập hợp nghiệm $S$ của bất phương trình: \({\log _{\frac{\pi }{4}}}({x^2} + 1) < {\log _{\frac{\pi }{4}}}(2x + 4)\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Chú ý đến cơ số trong biểu thức logarit để giải bất phương trình.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.