Xác định tập nghiệm S của bất phương trình ln(x^2) > ln( (4x - 4) )


Câu 3893 Thông hiểu

Xác định tập nghiệm $S$ của bất phương trình $\ln{x^2} > \ln\left( {4x - 4} \right)$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Giải bất phương trình để tìm tập nghiệm.

+ Chú ý điều kiện xác định hàm logarit.

Chú ý $e>1$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.