Tìm tập nghiệm S của bất phương trình (log _((1)(2)))( (x + 2) ) - (log _((1)((căn 2 ))))(x) > (log _2)((x^2) - x) - 1


Câu 3894 Vận dụng

Tìm tập nghiệm $S$ của bất phương trình ${\log _{\frac{1}{2}}}\left( {x + 2} \right) - {\log _{\frac{1}{{\sqrt 2 }}}}(x) > {\log _2}({x^2} - x) - 1$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dùng máy tính thử một số giá trị để loại các đáp án

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.