Giải bất phương trình: log _2^2x - 4033(log _2)x + 4066272 <= 0 .


Câu 3896 Thông hiểu

Giải bất phương trình: $\log _2^2x - 4033{\log _2}x + 4066272 \le 0$ .


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải bất phương trình logarit bằng cách đặt ẩn phụ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.