Rút gọn biểu thức ((( (3x + 1) )^2) - 2( (3x + 1) )( (3x + 5) ) + (( (3x + 5) )^2) ) ta được


Câu 38963 Thông hiểu

Rút gọn biểu thức \({\left( {3x + 1} \right)^2} - 2\left( {3x + 1} \right)\left( {3x + 5} \right) + {\left( {3x + 5} \right)^2}\) ta được


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.