Cho x + y = 3. Tính giá trị của biểu thức: A = (x^2) + 2xy + (y^2) - 4x - 4y + 1.


Câu 38965 Thông hiểu

Cho $x + y = 3$. Tính giá trị của biểu thức: $A = {x^2} + 2xy + {y^2} - 4x - 4y + 1$.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) và nhóm các hạng tử để biến đổi \(A\)  sao cho xuất hiện hạng tử \(x + y.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.