Điền đơn thức vào chỗ trống: (12(x^3)(y^2)(z^2) - 18(x^2)(y^2)(z^4) = ....( (2x - 3(z^2)) ) )


Câu 38968 Thông hiểu

Điền đơn thức vào chỗ trống: \(12{x^3}{y^2}{z^2} - 18{x^2}{y^2}{z^4} = ....\left( {2x - 3{z^2}} \right)\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.