Tập nghiệm của bất phương trình (log _3)x <= (log _((1)(3)))(2x) là nửa khoảng (a;b( rm(])). Giá trị của (a^2) + (b^2) bằng


Câu 3897 Vận dụng

Tập nghiệm của bất phương trình ${\log _3}x \le {\log _{\frac{1}{3}}}(2x)$ là nửa khoảng $(a;b{\rm{]}}$. Giá trị của ${a^2} + {b^2}$ bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải bất phương trình logarit để xác định khoảng nghiệm của bất phương trình.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.