Tập nghiệm của bất phương trình 2017(log _2)x <= (4^(((log )_2)9)) là


Câu 3898 Thông hiểu

Tập nghiệm của bất phương trình $2017{\log _2}x \le {4^{{{\log }_2}9}}$ là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức: ${a^{{{\log }_b}c}} = {c^{{{\log }_b}a}}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.