Có bao nhiêu giá trị của (x )  thỏa mãn ((( (x + 5) )^2) - 2( (x + 5) )( (x - 2) ) + (( (x - 2) )^2) = 49 )


Câu 38980 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị của \(x\)  thỏa mãn \({\left( {x + 5} \right)^2} - 2\left( {x + 5} \right)\left( {x - 2} \right) + {\left( {x - 2} \right)^2} = 49\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng hằng  đẳng thức  để biến đổi vế trái từ đó đưa về dạng \({A^2} = {m^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.