Rút gọn biểu thức (B = (x - 2)( ((x^2) + 2x + 4) ) - x( (x - 1) )( (x + 1) ) + 3x )


Câu 38981 Vận dụng

Rút gọn biểu thức \(B = (x - 2)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right) - x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) + 3x\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng hằng  đẳng thức  \({A^3} + {B^3} = \left( {A + B} \right)\left( {{A^2} - AB + {B^2}} \right)\) và  \({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\) để biến đổi và rút gọn \(B.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.