Phân tích đa thức thành nhân tử  ta được ((x^3) + 7(x^2) + 12x + 4 = ( (x + 2) )( ((x^2) + a.x + 2) ) ) . Khi đó giá trị của (a ) là:


Câu 39009 Vận dụng

Phân tích đa thức thành nhân tử  ta được \({x^3} + 7{x^2} + 12x + 4 = \left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + a.x + 2} \right)\) . Khi đó giá trị của \(a\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử hoặc thêm, bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện nhân tử chung hoặc các hằng đẳng thức.

- Đặt nhân tử chung, dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ hoặc nhóm các hạng tử một cách thích hợp nhằm xuất hiện hằng đẳng thức hoặc nhân tử chung mới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.