Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là:


Câu 39101 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCOvà MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) nAgCl  =  nCl (Y) 

Đặt số mol các chất trong X lần lượt là: a, b, c mol.

⇒ nCl(Y)  =  nMCl  =  nM  => PT (1)

+) Từ nCO2 => PT (2)

Ta có:

${{m}_{X}}={{m}_{{{M}_{2}}C{{O}_{3}}}}+{{m}_{MHC{{O}_{3}}}}+{{m}_{MCl}}=a(2M+60)+b(M+61)+c(M+35,5)$

Kết hợp (1) và (2), biện luận tìm m

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.