Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị Giá trị của a và m là


Câu 39105 Vận dụng cao

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị

Giá trị của a và m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đoạn đồ thị nằm ngang ứng với sự tạo thành NaHCO3

=> ${{n}_{NaHC{{O}_{3}}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}$ => nNaOH => m

Khi nCO2 = 1,3 mol thì tạo 2 muối axit NaHCO3 và Ba(HCO3)2

Bảo toàn C => ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{NaHC{{O}_{3}}}}+{{n}_{Ba{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}\Rightarrow {{n}_{Ba{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}=?$

=> ${{n}_{Ba{{\left( OH \right)}_{2}}}}=?$

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.