Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m gam NaOH và a mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Giá trị của m và a lần lượt là


Câu 39107 Vận dụng cao

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m gam NaOH và a mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của m và a lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ta chia đồ thị ra làm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: đồ thị đi lên là xảy ra phản ứng:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O  (1)

+ Giai đoạn 2: Đồ thị đi ngang là xảy ra phản ứng

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O        (2)

CO2 + Na2CO3 → 2NaHCO3              (3)

+ Giai đoạn 3 : đồ thị đi xuống là giai đoạn hòa tan kết tủa BaCO3

CO2 + BaCO3↓ + H2O → Ba(HCO3)2 (4)

=> Kết thúc cả 3 giai đoạn ta có:

Ba(OH)2 : a mol về muối Ba(HCO3)2: a ( mol) ( BTNT Ba)

NaOH: b mol về muối NaHCO3: b ( mol)  ( BTNT Na)

+) Từ tổng số mol CO2 ở (1), (2), (3) => Pt (1)

+) Từ tổng số mol CO2 toàn bộ quá trình (3,4 mol) => Pt (2)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.