Hòa tan hết 25,88 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư thu được 0,15 mol H2 và dung dịch X. Sục từ từ đến hết 0,32 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 5x mol CO2. Mặt khác, cho từ từ 400 ml HCl 0,3M vào phần hai thu được 4x mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Câu 39113 Vận dụng cao

Hòa tan hết 25,88 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư thu được 0,15 mol H2 và dung dịch X. Sục từ từ đến hết 0,32 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 5x mol CO2. Mặt khác, cho từ từ 400 ml HCl 0,3M vào phần hai thu được 4x mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dung dịch Y chứa CO32- (2a mol); HCO3- (2b mol) => Na+ (4a +2b)

Bảo toàn C => ${{n}_{Ba}}={{n}_{BaC{{O}_{3}}}}=?$

Bảo toàn electron: ${{n}_{Na}}+2.{{n}_{Ba}}=2.{{n}_{O}}+2.{{n}_{{{H}_{2}}}}$ => nO

=> PT (1)

Mỗi phần Y chứa CO32- (a mol) và HCO3- (b mol)

Do lượng HCl giống nhau (0,12 mol) nhưng lượng CO2 thu được khác nhau nên HCl không dư.

Phần 1: Đặt ka, kb là số mol CO32- và HCO3- phản ứng

+) Từ nHCl và nCO2 => ka và kb

=> PT (2) tỉ lệ a/b

Phần 2:

nHCl = a + 4x = 0,12 => PT (3)

Thay (2) và (3) vào (1) => x

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.