Tìm trên trục hoành điểm P sao cho tổng khoảng cách từ P tới hai điểm A và B là nhỏ nhất, biết (A( (1;2) ) ) và (B( (3;4) ) )


Câu 39283 Vận dụng cao

Tìm trên trục hoành điểm $P$ sao cho tổng khoảng cách từ $P$ tới hai điểm $A$ và $B$ là nhỏ nhất, biết \(A\left( {1;2} \right)\) và \(B\left( {3;4} \right)\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhận xét vị trí của \(A,B\) so với trục hoành, từ đó đánh giá giá trị nhỏ nhất của \(PA + PB\) dựa vào vị trí của \(P\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.