Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy ), cho hai điểm (B( - 3;6),C(1; - 2) ). Xác định điểm E thuộc đoạn BC sao cho (BE = 2EC )


Câu 39291 Thông hiểu

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho hai điểm \(B( - 3;6),C(1; - 2)\). Xác định điểm $E$ thuộc đoạn $BC$ sao cho \(BE = 2EC\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Điểm \(E\) thuộc đoạn \(BC\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow {BE} ,\overrightarrow {EC} \) cùng hướng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.