Bạn nhỏ trong bài Vì bây giờ mẹ mới về đã gặp chuyện gì ? Đọc truyện Vì bây giờ mẹ mới về Cậu bé cắt bánh bị đứt tay nhưng không khóc. Mẹ về, cậu mới khóc òa lên. Mẹ cậu hoảng hốt: - Con làm sao thế ? - Con bị đứt tay. - Đứt khi nào thế ? - Lúc nãy ạ ! - Sao đến bây giờ con mới khóc ? - Vì bây giờ mẹ mới về.

...