Phương pháp nào sau đây không tạo được dòng thuần?


Câu 39500 Thông hiểu

Phương pháp nào sau đây không tạo được dòng thuần?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dòng thuần là dòng mà tất cả các cá thể đều mang kiểu gen đồng hợp

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các con cừu mang gen sinh sản protein của người trong sữa của chúng là thành tựu của: