Cho ( overrightarrow a  = (1;3),( rm( )) overrightarrow b  = ( - 3;0)( rm( ; )) overrightarrow c  = ( - 1;2) ). Phân tích vectơ ( overrightarrow c ) qua ( overrightarrow a ( rm( ));( rm( )) overrightarrow b )


Câu 39511 Vận dụng

Cho \(\overrightarrow a  = (1;3),{\rm{ }}\overrightarrow b  = ( - 3;0){\rm{ ; }}\overrightarrow c  = ( - 1;2)\). Phân tích vectơ \(\overrightarrow c \) qua \(\overrightarrow a {\rm{ }};{\rm{ }}\overrightarrow b \)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phân tích véc tơ \(\overrightarrow c \) qua hai véc tơ không cùng phương \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) nghĩa là ta tìm ra bộ số \(x,y\) duy nhất sao cho \(\overrightarrow c  = x.\overrightarrow a  + y.\overrightarrow b \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.