Cho tam giác (ABC )có (A( (3;4) ), , ,B( ( - 1;2) ), , ,C( (4;1) ) ). A' là điểm đối xứng của A qua B,B' là điểm đối xứng của B qua C,C' là điểm đối xứng của C qua A. Chọn kết luận “không” đúng:


Câu 39512 Thông hiểu

Cho tam giác \(ABC\)có \(A\left( {3;4} \right),\,\,B\left( { - 1;2} \right),\,\,C\left( {4;1} \right)\). $A'$ là điểm đối xứng của $A$ qua $B,B'$ là điểm đối xứng của $B$ qua $C,C'$ là điểm đối xứng của $C$ qua $A.$ Chọn kết luận “không” đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức: Điểm \(C\) đối xứng với \(A\) qua \(B\) nếu \(B\) là trung điểm của \(AC\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.