Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy ) cho (A( (3; - 1) ), , ,B( ( - 1;2) ) ) và (I( (1; - 1) ) ). Gọi C,D là các điểm sao cho tứ giác (ABCD ) là hình bình hành, biết I là trọng tâm tam giác (ABC ). Tìm tọa tâm Ocủa hình bình hành (ABCD ).


Câu 39513 Vận dụng

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho \(A\left( {3; - 1} \right),\,\,B\left( { - 1;2} \right)\) và \(I\left( {1; - 1} \right)\). Gọi $C,D$ là các điểm sao cho tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành, biết $I$ là trọng tâm tam giác \(ABC\). Tìm tọa tâm $O$của hình bình hành \(ABCD\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm tọa độ điểm \(C\) dựa vào công thức trọng tâm tam giác.

- Tìm tọa độ điểm \(O\) với chú ý \(O\) là trung điểm \(AC\) và \(BD\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.