Cho tam giác (ABC ) có (A(2;1),( rm( ))B( - 1; - 2),( rm( ))C( - 3;2) ). Xác định trọng tâm tam giác (ABC )


Câu 39515 Nhận biết

Cho tam giác \(ABC\) có \(A(2;1),{\rm{ }}B( - 1; - 2),{\rm{ }}C( - 3;2)\). Xác định trọng tâm tam giác \(ABC\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tọa độ trọng tâm tam giác: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.