Cho ba điểm (A( ( - 4;0) ), ,B( (0;3) ) ) và ( ,C( (2;1) ) ). Tìm điểm M sao cho ( overrightarrow (MA)  + 2 overrightarrow (MB)  + 3 overrightarrow (MC)  = overrightarrow 0 )


Câu 39517 Thông hiểu

Cho ba điểm \(A\left( { - 4;0} \right),\,B\left( {0;3} \right)\) và \(\,C\left( {2;1} \right)\). Tìm điểm $M$ sao cho \(\overrightarrow {MA}  + 2\overrightarrow {MB}  + 3\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Gọi \(M\left( {x;y} \right)\) thay vào đẳng thức véc tơ suy ra hệ phương trình ẩn \(x,y\)

- Giải hệ và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.