Cho ( overrightarrow a  = (1;2),( rm( )) overrightarrow b  = ( - 3;4)( rm( ; )) overrightarrow c  = ( - 1;3) ). Tìm tọa độ của vectơ ( overrightarrow u ) biết (3 overrightarrow u  + 2 overrightarrow a  + 3 overrightarrow b  = 3 overrightarrow c )


Câu 39519 Nhận biết

Cho \(\overrightarrow a  = (1;2),{\rm{ }}\overrightarrow b  = ( - 3;4){\rm{ ; }}\overrightarrow c  = ( - 1;3)\). Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow u \) biết \(3\overrightarrow u  + 2\overrightarrow a  + 3\overrightarrow b  = 3\overrightarrow c \)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức véc tơ \(k\overrightarrow a  \pm l\overrightarrow b  = \left( {k{a_1} \pm l{b_1};k{a_2} \pm l{b_2}} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.