Cho hình bình hành (ABCD ) có (AD = 4 ) và chiều cao ứng với cạnh AD = 3, (góc (BAD) = (60^0) ). Chọn hệ trục tọa độ ( (A; overrightarrow i , overrightarrow j ) ) sao cho ( overrightarrow i ) và ( overrightarrow (AD) ) cùng hướng, ((y_B) > 0 ) . Tìm khẳng định sai?


Câu 39527 Vận dụng

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(AD = 4\) và chiều cao ứng với cạnh $AD = 3,$ \(\widehat {BAD} = {60^0}\). Chọn hệ trục tọa độ $\left( {A;\overrightarrow i ,\overrightarrow j } \right)$ sao cho \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {AD} \) cùng hướng, \({y_B} > 0\) . Tìm khẳng định sai?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vẽ hình trên hệ trục tọa độ, xác định độ dài các đoạn thẳng hình chiếu của mỗi điểm \(A,B,C,D\) lên các trục tọa độ và suy ra tọa độ của chúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.