Trong hệ trục tọa độ (Oxy ) cho hình vuông (ABCD ) tâm I và có (A(1;3) ). Biết điểm B thuộc trục (Ox ) và ( overrightarrow (BC) ) cùng hướng với ( overrightarrow i ). Tìm tọa độ các vectơ ( overrightarrow (AB) , , , overrightarrow (BC) )


Câu 39532 Thông hiểu

Trong hệ trục tọa độ \(Oxy\) cho hình vuông \(ABCD\) tâm $I$ và có \(A(1;3)\). Biết điểm $B$ thuộc trục \(Ox\) và \(\overrightarrow {BC} \) cùng hướng với \(\overrightarrow i \). Tìm tọa độ các vectơ \(\overrightarrow {AB} ,\,\,\overrightarrow {BC} \)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựng hình vuông trên mặt phẳng tọa độ, tìm tọa độ các điểm \(B,C,D\) và tính tọa độ hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\,\,\overrightarrow {BC} \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.