Cho hình thoi (ABCD ) cạnh a và (góc (BCD) = (60^0) ). Gọi O là tâm hình thoi. Chọn kết luận đúng:


Câu 39539 Vận dụng

Cho hình thoi \(ABCD\) cạnh $a$ và \(\widehat {BCD} = {60^0}\). Gọi $O$ là tâm hình thoi. Chọn kết luận đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựng hình, tìm các véc tơ tổng, hiệu và tính độ dài của chúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.