Cho tam giác (ABC ) có trọng tâm (G ). Gọi (I ) là trung điểm của (BC ).  Dựng điểm (B' ) sao cho ( overrightarrow (B'B)  = overrightarrow (AG) ), gọi J là trung điểm của (BB' ). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 39547 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) có trọng tâm \(G\). Gọi \(I\) là trung điểm của \(BC\).  Dựng điểm \(B'\) sao cho \(\overrightarrow {B'B}  = \overrightarrow {AG} \), gọi $J$ là trung điểm của \(BB'\). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vẽ hình và nhận xét các véc tơ \(\overrightarrow {BJ} ,\overrightarrow {IG} \) về hướng và độ lớn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.