Cho tam giác (ABC ) đều cạnh (a ) và (G ) là trọng tâm. Gọi (I ) là trung điểm của (AG ). Tính độ dài của vectơ overrightarrow (BI) .


Câu 39548 Thông hiểu

Cho tam giác \(ABC\) đều cạnh \(a\) và \(G\) là trọng tâm. Gọi \(I\) là trung điểm của \(AG\). Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow {BI} $.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm một tam giác vuông có chứa cạnh \(BI\) và tính độ dài \(BI\) bằng định lý Py-ta-go.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.