Cho hình thoi (ABCD ) có tâm (O ). Hãy cho biết số khẳng định đúng ? a) ( overrightarrow (AB) = overrightarrow (BC) ) b) ( overrightarrow (AB) = overrightarrow (DC) ) c) ( overrightarrow (OA) = - overrightarrow (OC) ) d) ( overrightarrow (OB) = overrightarrow (OA) ) e) (<=ft| ( overrightarrow (AB) ) right| = <=ft| ( overrightarrow (BC) ) right| ) f) (2<=ft| ( overrightarrow (OA) ) right| = <=ft| ( overrightarrow (BD) ) right| )


Câu 39549 Thông hiểu

Cho hình thoi \(ABCD\) có tâm \(O\). Hãy cho biết số khẳng định đúng ?

a) \(\overrightarrow {AB} = \overrightarrow {BC} \)

b) \(\overrightarrow {AB} = \overrightarrow {DC} \)

c) \(\overrightarrow {OA} = - \overrightarrow {OC} \)

d) \(\overrightarrow {OB} = \overrightarrow {OA} \)

e) \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BC} } \right|\)

f) \(2\left| {\overrightarrow {OA} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right|\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vẽ hình, xét tính đúng sai của từng khẳng định với chú ý hai véc tơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.