Cho ba điểm A,B,C phân biệt thẳng hàng. Khi nào thì hai vectơ ( overrightarrow (AB) ) và ( overrightarrow (AC) ) cùng hướng?


Câu 39554 Nhận biết

Cho ba điểm $A,B,C$ phân biệt thẳng hàng. Khi nào thì hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hai véc tơ cùng hướng nếu chúng cùng phương và mũi tên ngọn chỉ về cùng một phía.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.