Cho hình vuông (ABCD ) tâm (O ) cạnh (a ). Gọi (M ) là trung điểm của (AB ), (N ) là điểm đối xứng với (C ) qua D. Độ dài véc tơ ( overrightarrow (MN) ) là:


Câu 39556 Thông hiểu

Cho hình vuông \(ABCD\) tâm \(O\) cạnh \(a\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\), \(N\) là điểm đối xứng với \(C\) qua $D$. Độ dài véc tơ \(\overrightarrow {MN} \) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựng tam giác vuông có chứa cạnh \(MN\) và sử dụng định lý Py-ta-go cho tam giác vuông để tính \(\left| {\overrightarrow {MN} } \right|\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.