Cho hình vuông (ABCD ) cạnh (a ). Gọi (M ) là trung điểm của (AB ). Hãy tính độ dài của vectơ ( overrightarrow (MD) ).


Câu 39558 Thông hiểu

Cho hình vuông \(ABCD\) cạnh \(a\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\). Hãy tính độ dài của vectơ \(\overrightarrow {MD} \).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính độ dài đoạn thẳng \(MD\), sử dụng định lý Pi-ta-go và kết luận đáp án đúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.