Cho tứ giác (ABCD ). Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác.


Câu 39563 Nhận biết

Cho tứ giác \(ABCD\). Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức: Từ hai điểm phân biệt bất kì ta sẽ lập được \(2\) véc tơ có điểm đầu và điểm cuối là hai điểm đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.