Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 39834 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về dòng điện không đổi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.