Điện tích của electron là ( - ( rm( ))(1,6.10^( - 19))( C ) ), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong (30( rm( ))( s ) )  là (15( rm( ))( C ) ) . Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là :


Câu 39836 Vận dụng

Điện tích của electron là \( - {\rm{ }}{1,6.10^{ - 19}}\left( C \right)\), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong \(30{\rm{ }}\left( s \right)\)  là \(15{\rm{ }}\left( C \right)\) . Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức : \(I = \frac{q}{t}\)

+ Sử dụng biểu thức tính số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn : \(n = \frac{{I.t}}{{\left| e \right|}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.