Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là ((x_1) = 4cos ( (pi t - (pi )(6)) )( (cm) ) ) và ((x_2) = 4cos ( (pi t - (pi )(2)) )( (cm) ) ). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là :


Câu 4003 Vận dụng

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là \({x_1} = 4\cos \left( {\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( {cm} \right)\) và \({x_2} = 4\cos \left( {\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính biên độ của dao động tổng hợp hai dao động cùng tần số:

\(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}{\rm{cos}}\Delta \varphi } \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.