Cho phương trình: ((x^2) + 2( (m - 3) )x + (m^2) + m + 1 = 0 ) (1) Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng:


Câu 40072 Nhận biết

Cho phương trình: \({x^2} + 2\left( {m - 3} \right)x + {m^2} + m + 1 = 0\) (1)

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương trình đã cho là phương trình bậc $2$  ẩn $x$ và tham số m.

Để xem phương trình có nghiệm hay không, ta xét đại lượng \(\Delta \) của phương trình.

Thay các giá trị của $m$ vào để tìm đáp án đúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.