Cho phương trình bậc hai: ((x^2) + ax + b = 0 ) (1) có 2  nghiệm phân biệt ((x_1);(x_2) ). Điều kiện để ((x_1); (x_2) > 0 ) là:


Câu 40074 Nhận biết

Cho phương trình bậc hai: \({x^2} + ax + b = 0\) (1) có $2$  nghiệm phân biệt \({x_1};{x_2}\).

Điều kiện để \({x_1}; {x_2} > 0\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Điều kiện để phương trình bậc hai có $2$  nghiệm phân biệt là \(\Delta  > 0\).

Phương trình bậc hai có $2$  nghiệm dương phân biệt \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\Delta  > 0\\S > 0\\P > 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.