Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là (căn 5  - 2 )  và (căn 5  + 2 ).


Câu 40078 Nhận biết

Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là \(\sqrt 5  - 2\)  và \(\sqrt 5  + 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\(\left\{ \begin{array}{l}u + v = S\\u.v = P\end{array} \right. \Rightarrow \) \(u,v\) là nghiệm của phương trình: \({x^2} - Sx + P = 0\). (ĐK: \({S^2} \ge 4P\) )

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.