Tập nghiệm của phương trình ((x^4) - 5(x^2) + 6 = 0 ) là:


Câu 40079 Nhận biết

Tập nghiệm của phương trình \({x^4} - 5{x^2} + 6 = 0\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương trình đã cho là phương trình trùng phương, ta đặt: \({x^2} = t\,\,\left( {t \ge 0} \right)\) khi đó đưa về được phương trình bậc hai: \({t^2} - 5t + 6 = 0\). Giải phương trình bậc hai ẩn \(t\) sau đó quay lại tìm được \(x\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.