Cho phương trình bậc hai: ((x^2) - 2px + 5 = 0 ) có 1  nghiệm ((x_1) = 2 ) Tìm giá trị của p và nghiệm ((x_2) ) còn lại:


Câu 40091 Thông hiểu

Cho phương trình bậc hai: \({x^2} - 2px + 5 = 0\) có $1$  nghiệm \({x_1} = 2\)

Tìm giá trị của $p$ và nghiệm \({x_2}\) còn lại:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thay nghiệm \({x_1} = 2\) vào phương trình đã cho để tìm $p$.

Thay giá trị $p$ tìm được vào phương trình, phân tích thành phương trình tích với nhân tử  là \((x - 2)\) để tìm nghiệm còn lại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.