Cho phương trình: ((x^2) - ( (m + 2) )x + ( (2m - 1) ) = 0 ) có 2 nghiệm phân biệt ((x_1);(x_2) ). Hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào giá trị của m là:


Câu 40094 Thông hiểu

Cho phương trình: \({x^2} - \left( {m + 2} \right)x + \left( {2m - 1} \right) = 0\) có $2$ nghiệm phân biệt \({x_1};{x_2}\). Hệ thức liên hệ giữa $2$ nghiệm không phụ thuộc vào giá trị của $m$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm điều kiện của $m$ để hệ phương trình có $2$  nghiệm phân biệt.

Áp dụng hệ thức Viet để tính tổng $2$  nghiệm và tích $2$ nghiệm.

Dùng phương pháp cộng đại số hoặc phương pháp thế để triệt tiêu $m$ từ $2$  phương trình, rút về $1$  phương trình là hệ thức liên hệ giữa $2$  nghiệm không phụ thuộc vào giá trị của $m$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.